Allt Om Solna

Välkommen till din Solna-Guide!

Akuttandvård Solna - få hjälp direkt

I samband med olyckor så är tiden ofta avgörande. Man måste få hjälp snabbt - och detta dels för att slippa smärta och dels för att ges en bättre möjlighet till full funktionalitet i framtiden. Tyvärr ser man att sjukvården idag fungerar sämre än tidigare. I Stockholm finns skräckexempel på där privatpersoner tvingats spendera nätter på akutmottagningar innan hjälp erbjuds.

Det kan vara förödande och i synnerhet om det handlar om tandskador som både gör ont och som ofta har en begränsad tid gällande läkning. Går en tand av så är tiden avgörande för huruvida den kan räddas eller ej. Att många tandläkarmottagningar tagit fasta på detta är därför glädjande: man kan besöka en akuttandvård i Solna och få en tid direkt. Det handlar om en välutvecklad service som helt ligger i linje med vad man som patient har rätt att förvänta sig.

Att slå ut en tand eller att drabbas av akut tandvärk gör att man har svårt att klara dagen. I synnerhet tandvärk kan göra extremt ont och där vanliga värktabletter knappt tar udden av smärtan. I sådana lägen är det viktigt att snabbt få hjälp och här kan då exempelvis en akuttandläkare i Solna vara den lösning som gör skillnad. Man kan - oavsett om man varit patient tidigare - söka sig till en akuttandläkare i Solna och få hjälp med problematiken.

Det som sker är att mottagningen avsätter speciella tider och att man som patient med akuta tandsmärtor kan gå före i kön. Vilket är alla till gagn då egentligen alla löper risk för att någon gång drabbas av akut tandsmärta - eller råka ut för en olycka där tänderna skadas. Det handlar om någonting som alla kan relatera till och förstå.

Akuttandläkare i Solna - en del av en utökad service

Tandläkare i Stockholm och i närliggande områden som Solna har på ett helt annat sätt börjat inse att man måste erbjuda kunderna det lilla extra. I mindre städer så är tandläkaren en konstant: du går till samma tandläkare år efter år av den enkla anledningen att utbudet är begränsat.

I Stockholm har man större valmöjligheter och detta innebär att en tandläkare också måste anstränga sig för att nå nya kunder - och behålla de befintliga. Det kan handla om att man, som ovan nämnt, erbjuder en akuttandläkare i Solna, det kan handla om att man erbjuder lägre priser - tandläkare har fri prissättning - eller om att man erbjuder generösare öppettider där exempelvis kvällsöppet kombineras med att man även håller öppet på lördagar.

Det senare är något som även det gör skillnad. Att besöka en tandläkare innebär att man även förlorar i inkomst: man måste ta ledigt från jobbet och dessutom betala för undersökningen och behandlingen och därmed så kostar det ganska mycket pengar. Kan man själv välja när man ska besöka tandläkaren så blir det avsevärt mycket lättare. Det kostar mindre och livspusslet blir enklare att få ihop. Det är egentligen bara att hoppas att fler svenska tandläkare även i övriga städer följer dessa exempel.

5 Apr 2022