Allt Om Solna

Välkommen till din Solna-Guide!

Solna genom åren – en kort historia

Solna genom åren – en kort historia

Solna är en kommun med långa anor – men fick sina stadsprivilegier så sent som 1943. På 40-talet var Solna ett lantligt närområde till Stockholm men har snabbt förvandlats till dagens blandning mellan förort och storstad. Dåtidens slottsområden och lantbruk har förvandlats till ett tätbebyggt och modernt stadsområde.

En kommun med anor från forntiden

Solna har faktiskt anor som bostäder så långt tillbaka som till forntider, något som stora gravfynd visat på. Redan på 1300-talet benämndes området Solnön.

Under medeltiden sträckte sig Solna över stora delar av kartan, bland annat har både delar av Nacka och Lidingö tillhört Solna socken. Stora delar av Stockholm har växt upp på mark som tillhört Solna!

Under 1900-talet utvecklades bostadsområdena i socknen och vissa delar övergick i Sundbyberg. När försvaret köpte delar av Järvafältet så ledde till att Solna senare blev Sveriges största garnisonsstad med Karlbergs militärhögskola och hela fyra regementen.

Bussar och spårvagnar dominerade

Bussar och spårvagnar var länge dominerande transportmedel i Solna, men tidigare dominerade järnvägen med ett flertal knutpunkter och SJ var länge största arbetsgivare i kommunen.

På 1940-talet skedde en stor utvidgning av Råsundaområdet där det byggdes många flerfamiljshus och villaområden. Flera nya stadsdelar bildades, bland annat Bergshamra.

På 60- och 70-talen kom det omtalade miljonprogrammet som givetvis också berörde Solna. Bergshamra och Huvudsta fick stora bostadsområden och Solna Centrum stod klart 1965. Flera gamla samhällen försvann även i den stora förnyelse ivern.

 

Under 60- och 70-talen byggdes även den sociala servicen ut: pensionärshem, skolor, idrottsanläggningar och daghem växte upp som svampar ur jorden.. Bilarna blev vanligare och därmed kravet på framkomlighet och parkeringsplatser blev större. Gång- och cykelvägar blev ett nytt inslag i Solnas gatubild som är kvar än idag, i en kommun som bara fortsätter att växa.