Allt Om Solna

Välkommen till din Solna-Guide!

Replokal Stockholm - Bättre utbud än tidigare

Då det kommer till musik så kan man dra klara jämförelser - och se tydliga skillnader - mellan hur detta område behandlas jämte sport. Ser man till sport och idrott så finns en samhällelig uppmuntran: man vill att barn ska röra på sig och man vill att ungdomar - och vuxna - ska inse värdet av en frisk kropp och en meningsfull aktivitet att hänge sig åt. Vilket gör att du ser gym, idrottsanläggningar och sporthallar nästan överallt i Stockholm.

Musik däremot, det är ett område som blir mer styvmoderligt behandlat. Hur många replokaler i Stockholm finns - och hur ska man som band lyckas hitta en replokal i Stockholm att öva i? Det är långt ifrån enkelt, men det har - efter några år av total torka - kommit att bli bättre.

Idag ser man att många fastighetsägare avsätter lokaler för band att repa i. Man inser att de handlar om kunder som - givetvis med rätt ljudisolering - inte stör grannarna, som betalar i tid och som sköter sin replokal i Stockholm som om det vore ett andra hem. Vilket det också, i många fall, är. En replokal i Stockholm för ett band blir ofta någonting mer än bara en plats att spela musik i - det blir en plats för umgänge, för att hänga och för att, helt enkelt, ges ett utrymme till att testa sina kreativa vingar i.

Att denna förändring kommit att ske kommer att bära frukt i framtiden. Ungdomar - och vuxna - behöver platser för att kunna få utlopp för energier. Just musik är ovärderlig i sammanhanget. Man kan säga - lite med glimten i ögat - att det är bättre att ungdomar bankar på trumskinn än att de slår på varandra. Viss sanning finns också i detta påstående. Musik kan - liksom idrott - skapa andra vägar än de destruktiva. Musik är kreativt, men för att kunna utöva detta så måste också en replokal i Stockholm finnas. Läs mer om replokal på denna sida: https://www.replokalstockholm.nu

19 Sep 2022